Love og regler om skorstene

Godkendt sider krav - 33788

Skorstene og røgrør skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller sundhedsmæssige gener. Skorstene skal have en sådan udformning, lysnings-areal og især højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Som hovedregel skal alle skorstene der opføres gå min. Fyring med fast brændsel stiller særlige krav til højden, da skorstenen ikke alene skal kunne suge røgen ud af ildstedet, men også kunne suge forbrændingsluften ind i ildstedet gennem luftspjældet.

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.