Uge 12 søndag 22. mar 2015

Få daglige pynter

Det var to dage før Mel Brooks skulle ankomme til København fo r at optræde i TV og vedsamme lejlighed give interviews og være m idtpunkt i et pressemøde. Ingen journalister om aftenen, og heller ingen om formiddagen. Der var også en liste over Mr. Samt et par stykker mere. Eller var det mere en besværgende gestus? Som det gik, viste alle bekym ringer sig unødvendige. Brooks var til enhver tid den professionelle, og indenfor de afstukne tidsfrister var han elskværdigheden selv. TV viste det i glim t, da Anne Bancroft pludselig dukkede op i studierne for at deltage i løjerne, som Henrik Iversen senere med beklagelse måtte forkorte med 18 m inutter for at overholde program planen. Det var ud fra enhver betragtning et sm ukt møde: Brooks og Bancroft så endnu mere forelskede ud, end rygter havde hævdet, og da de sang duet »If You Were a Tulip

Vlt Il Commissario Rex by Novomatic - dichvuseo.eu

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

Leave a Reply

Your email address will not be published.